11:05
18 augustus 2022

Jaarbericht OM: ‘Zorgen over misdaad en maatschappelijk klimaat’

Jaarbericht OM: ‘Zorgen over misdaad en maatschappelijk klimaat’

Vandaag publiceert het Openbaar Ministerie (OM) het jaarbericht over het jaar 2021. Eerder dit jaar maakte het OM al de eerste criminaliteitscijfers over vorig jaar bekend. In het jaarbericht dat vandaag verschijnt, worden deze en andere cijfers nader toegelicht. Ook uit Gerrit van der Burg, voorzitter van het College van procureurs-generaal, zijn zorgen over ondermijnende criminaliteit en de maatschappelijke onrust, maar is hij tegelijkertijd optimistisch over het extra geld dat in het coalitierakkoord wordt uitgetrokken voor het OM en andere belangrijke organisaties in de strafrechtketen.

Collegevoorzitter Van der Burg staat in zijn voorwoord onder andere stil bij de moord op Peter R. de Vries, die het begrip ‘geschokte rechtsorde’ een nieuwe dimensie gaf. Er ging een schokgolf door de maatschappij, en ook door het gehele OM, dat al jarenlang met groot respect en bewondering naar de onvermoeibare en onverschrokken De Vries keek en regelmatig met hem samenwerkte.

2021 was volgens Van der Burg daarnaast een jaar van toenemende maatschappelijke onrust en de daaruit volgende strafrechtelijke onderzoeken, van stijgend dodelijk geweld door jongeren, en een jaar waarin een aantal collega’s nog steeds bewaking en beveiliging nodig heeft om hun werk te kunnen doen.

Ondermijnende criminaliteit
Voor Nederland, een belangrijk logistiek knooppunt voor internationale handel, blijft ondermijnende criminaliteit een groot probleem. De samenleving wordt geconfronteerd met gewelddadige excessen van drugshandel en -criminaliteit. Die excessen beperken zich al lang niet meer tot de onderwereld, maar treffen ook de bovenwereld hard. Het OM wil de internationale drugscriminaliteit reduceren en beheersbaar houden. Het vestigingsklimaat van Nederland moet onaantrekkelijker gemaakt worden voor de georganiseerde criminaliteit. Hiervoor is een brede aanpak nodig gebaseerd op drie hoofdpijlers: strafrecht, integraliteit en preventie.

De intensivering van de bestrijding van georganiseerde criminaliteit leidt tot een verdere toename van het aantal nieuwe en lopende onderzoeken naar criminele samenwerkingsverbanden. In 2021 zijn 2.382 nieuwe of lopende strafrechtelijke onderzoeken uitgevoerd.

Lees verder via om.nl

Meer leren over burgers en  veiligheid van Dr. Sara Stronks, Onderzoeker lectoraat Maatschappelijke Veiligheid, Saxion Hogescholen en Onderzoeker Politieacademie, Frank van Summeren, adviseur, RONT, Dr. Marc Schuilenburg, hoogleraar Digital Surveillance, Erasmus School of Law, Arnout de Vries, senior innovator, TNO, Remko van Broekhoven, filosoof en Robert van der Noordaa, Trollrensics ? Kom naar de geheel nieuwe editie van de HCB Seminarreeks ‘Veiligheid, recht en bestuur’ vanaf 19 mei 2022 georganiseerd door het Haags Congres Bureau.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.