03:58
05 oktober 2022

Expired: Is Nederland klaar voor family mediation? – [zwerf]jongeren

Expired: Is Nederland klaar voor family mediation? –  [zwerf]jongeren
Alisa van Spronsen deed onderzoek naar de haalbaarheid van family mediation in Nederland. Ze onderzocht de mogelijkheden om te voorkomen dat jongeren die door conflicten hun huis verlaten, een zwervend bestaan gaan leiden. ‘De belangrijkste voorwaarde om family mediation te introduceren in het huidige aanbod, is de juiste doelgroep aanspreken.’ De belangrijkste bevindingen uit haar onderzoek op een rijtje.

Bij family mediation gaat een professionele mediator samen met de jongere en zijn gezin in gesprek. Daarmee richt deze aanpak zich op de belangrijkste oorzaak van het ontstaan van zwervend gedrag onder jongeren: conflicten in de thuissituatie. Het – drieledig – doel van family mediation, is om:

  1. De conflicten die ervoor zorgen dat de jongere van huis wegloopt (of weggestuurd wordt) te bespreken;
  2. De onderlinge relatie met het gezin van herkomst te verbeteren, en;
  3. Te onderzoeken of terugkeer naar huis mogelijk is.

Aanleiding onderzoek

Zwerfjongeren hebben te maken met diverse problematiek waar een passend hulpaanbod voor nodig is. Een constante innovatie van dit hulpaanbod is daarbij erg belangrijk. Movisie nam van 2008 t/m 2011 deel aan een internationaal onderzoek naar de verschillende groepen zwerfjongeren in Europa en de gebruikte re-integratiemethoden. In het kader van dit onderzoek maakten zij kennis met family mediation; een interventie die veel wordt ingezet in Groot-Brittannië en daar als erg succesvol wordt beschouwd. Na voorbereidend onderzoek besloot Movisie in samenwerking met Humanitas en lokale partners de interventie te gaan testen. Om de haalbaarheid van de introductie van family mediation goed in te kunnen schatten was – naast deze pilot – uitgebreider onderzoek nodig.

Lees verder via Movisie – Family Mediation voor [Zwerf]jongeren

Bron: Movisie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.