07:06
07 december 2022

Is informatie uitwisselen ingewikkeld? – Vermoeden kindermishandeling

Privacy en informatie uitdelen is niet altijd makkelijk. Welke informatie mag ik delen en met wie? Moet ik altijd toestemming hebben van beide ouders, heb ik toestemming nodig van kinderen?

In opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport èn het Ministerie van Veiligheid en Justitie is VanMontfoort het afgelopen jaar aan de slag gegaan met het onderwerp informatie-uitwisseling bij  (vermoedens) van kindermishandeling.

Wij hebben in 7 gemeenten werkateliers over dit onderwerp georganiseerd. In deze werkateliers werd door diverse ketenpartners (o.a. medici, onderwijs, jeugdbescherming, politie, Openbaar Ministerie, gemeente, wijkteams, Veilig Thuis en Raad voor de Kinderbescherming) op een gestructureerde manier gesproken over het dele van informatie. De basis voor dit gesprek was eigen casuïstiek van de deelnemers. “Fijn om te merken dat er niet alleen naar de wet wordt gekeken, maar ook hoe ik daar handen en voeten aan kan geven in mijn werk.”

Het doel van deze bijeenkomst was tweeledig: voor de deelnemers meer zicht krijgen op welke wetgeving voor hen en ketenpartners van toepassing waren en hoe ze deze bij hun eigen casuïstiek kunnen toepassen èn voor de ministeries welke knelpunten (met mogelijke oplossingen) er spelen op dit onderwerp.

Naast deze werkateliers zijn er voor de diverse beroepsgroepen landelijk sessies georganiseerd om meer zicht te krijgen op de knelpunten bij informatie-uitwisseling binnen de diverse beroepsgroepen en welke mogelijke oplossingen hiervoor zijn.

De uitkomsten van de werkateliers en beroepsgroepensessies zijn beschreven in dit eindrapport:

Informatie-uitwisseling bij (vermoeden van) kindermishandeling, knelpunten en oplossingen.

Bron: van Montfoort

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.