10:51
05 december 2022

Inwoners maken bezwaar tegen vernieuwd concept woonwagenbeleid

Inwoners maken bezwaar tegen vernieuwd concept woonwagenbeleid

Gemeenten dienen beleid voor woonwagens en standplaatsen vast te stellen. Een groep bewoners heeft nu aangegeven zich niet te kunnen vinden in de uitgangspunten van het vernieuwd concept en maakt bezwaar via een brief aan de gemeenteraad.

In Stichtse Vecht zijn 10 standplaatsen voor woonwagers. Vanuit de zitende bewoners is er volgens de gemeente behoefte aan 3 extra standplaatsen. Vanuit andere belangstellenden is er behoefte aan 8 extra standplaatsen. Op de informele wachtlijst staan nu 10 belangstellenden. Een groep van inwoners hebben een brief aan de gemeenteraad gestuurd. Zij maken bezwaar tegen het vernieuwd concept woonwagenbeleid: ‘Dit concept wijkt op de cruciale punten zodanig af van het Beleidskader van Ministerie en het regionale huisvestegingsverordening dat het ons totaal geen perpectief meer bied. Wij hebben het gevoel dat wij stelselmatig en bewust worden tegengewerkt en de regelgeving speciaal er op wordt aangepast zodat wij geen of nauwelijks kans maken op een vak koop of huur.’

Lees verder via rtvstichtsevecht.nl

Meer leren over de omgang met bijzondere doelgroepen (arbeidsmigranten, woonwagenbewoners) en de aanpak van kwetsbare gebieden (waaronder aandachtswijken, vakantieparken, bedrijventerreinen, woonwagenlocaties en buitengebieden)? Kom naar de HCB Cursus ‘Aanpak bijzondere doelgroepen en kwetsbare gebieden 2023’ die start op 17 maart 2023 in Den Haag, georganiseerd door het Haags Congres Bureau.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.