08:45
22 juli 2024

Expired: Invloed van vrienden op (starten met) roken, drinken en misdragingen

Roken, drinken, (kleine) criminaliteit. Tezamen wordt dit ook wel externaliserend gedrag genoemd. Sommige jongeren beginnen er al vroeg aan, andere blijven er langer vandaan. Promovendus Aart Franken onderzocht de ontwikkeling van vriendschap en externaliserend gedrag tijdens het begin van de adolescentie. Franken: “Het lijkt erop dat het begin van externaliserend gedrag niet afhangt van vrienden. Maar vrienden lijken wel een belangrijke rol te spelen in de voortzetting van dit gedrag.”
Franken merkt in zijn proefschrift op dat het verbreken van vriendschappen belangrijk is voor jongeren. Hij zag dat jongeren met een vroege puberteitsontwikkeling, die zich ook bezighielden met externaliserend gedrag, vooral vriendschappen beëindigden met jongeren die zich niet met externaliserend gedrag bezighielden. “De kans bestaat dan ook dat zulke jongeren vooral vrienden houden die zich ook met externaliserend gedrag bezighouden. Hierdoor verliezen ze een groep vrienden die een belangrijke sociale steun kan vormen tijdens de adolescentie.”

Lees verder via Universiteit Utrecht – Promotie: Invloed van vrienden op (starten met) roken, drinken en misdragingen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *