09:13
27 juni 2022

Inventarisatie naar de kennis en innovatiebehoefte op het gebied van forensische zorg in opvanginstellingen

Inventarisatie naar de kennis en innovatiebehoefte op het gebied van forensische zorg in opvanginstellingen

Uit een inventarisatie naar de kennis en innovatiebehoefte op het gebied van forensische zorg in opvanginstellingen blijkt dat het ontwikkelen van kennis over een veilig leefklimaat en het vinden van een juiste balans tussen beveiliging en beheersing versus het geven van eigen verantwoordelijkheid en begeleiding, het hoogst scoort. Deskundigheidsbevordering voor het bieden van gespecialiseerde zorg aan mensen met een complexe zorgvraag (LVB, verslaving, agressie) scoorde als tweede prioriteit.

Onder de deelnemers aan de inventarisatie (die door Impuls Onderzoekscentrum, UMC Radboud Nijmegen is uitgevoerd) was voor zeven behoeften overeenstemming over de relevantie. Deze behoeften, van hoogste naar laagste gemiddelde score, zijn:
1. Kennis over werken aan een veilig leefklimaat: Wat is de juiste balans tussen beveiliging en beheersing versus het geven van eigen verantwoordelijkheid en begeleiding?
2. Deskundigheidsbevordering voor het bieden van gespecialiseerde zorg aan deze complexe doelgroep (LVG, verslaving, agressie etc.).
3. Goede afstemming van interventies tussen alle aanbieders in het zorg- en behandeltraject van een forensische cliënt.
4. Kennis over signalen die wijzen op (risico op) recidive.
5. Kennis over signaleren, anticiperen en proactief handelen om escalaties te voorkomen.
6. Creëren van mogelijkheden tot dagbesteding voor deze doelgroep.
7. Ontwikkelen van samenwerkingsafspraken over de forensische zorg tussen PI/FPK/PPC en RIBW/MO. Bijvoorbeeld door het opstellen van een convenant.

De inventarisatie wordt gebruikt om tot een ‘Call for Proposals’ voor de maatschappelijke opvang te komen binnen het programma Kwaliteit Forensische Zorg.

Lees verder via Impuls – Inventarisatie kennis en innovatiebehoefte op het gebied van forensische zorg in opvanginstellingen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.