03:13
17 mei 2022

Inventarisatie gemeenten over gevolgen Brexit

Er bestaan zorgen onder gemeenten over het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Eerder werd al duidelijk dat de provincies Utrecht en Noord-Holland het gevoeligst zijn voor de Brexit. Binnenlandse Zaken roept gemeenten op om mogelijke schadelijke gevolgen bij de VNG te melden.De koepelorganisatie had onlangs een bijeenkomst waar de zorgen van verschillende gemeenten werden uitgesproken. Zo sprak VNG-penningmeester en burgemeester van Scherpenzeel Ben Visser de wens uit voor een ‘slimme Brexit’, met oog voor de gevolgen voor inwoners en regio’s. Een van de onzekere gevolgen van de uittreding is de visserij. Gemeenten waar die bedrijfstak belangrijk is, zouden hard getroffen kunnen worden wanneer ze niet meer in Britse wateren mogen vissen.

Lees verder via Binnenlandsbestuur

Uw lokale, provinciale of landelijke overheidsorganisatie heeft te maken met de gevolgen van een flink aantal wetswijzigingen. Bent u daar voldoende op voorbereid? Leer meer tijdens Nieuwspoort Seminarreeks ‘De Juridische Overheid 2018 – De belangrijkste wetswijzigingen’ in theorie en praktijk, georganiseerd door het Haags Congres Bureau.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.