08:56
21 april 2024

‘Intervisie van Movisie geeft mij lucht’ – Bemoeizorg

Ze biedt hulp aan mensen die zelf geen hulp vragen of kúnnen vragen. Bemoeizorg heet dat. Karin Kop (47) van welzijnsorganisatie Minters noemt het een prachtige maar soms moeilijke baan. Ze volgt daarom sinds twee jaar intervisietraining bij Movisie. We vragen haar naar de impact van de training op haarzelf en op haar cliënten.

Wat doe jij als bemoeizorger?
‘Officieel ben ik Lokaal Zorgnetwerker. Het Lokaal Zorgnetwerk is een samenwerkingsverband van hulp- en dienstverlenende instanties als politie, woningcorporaties, GGZ en jeugdzorg. Dit wordt gecoördineerd door gemeente Vlaardingen. Binnen dit team hebben we een convenant dat we gegevens mogen uitwisselen. Van de woningbouwvereniging krijg ik bijvoorbeeld een melding dat er bij een gezin een flinke huurachterstand is en dat het huis vervuild is. Ik ga dan kijken wat er aan de hand is.’

Lees verder via Movisie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *