05:10
05 december 2023

Internetconsultatie bewaren overzichten ingezette beroepskrachten en presentielijsten kinderen kinderopvang

Internetconsultatie bewaren overzichten ingezette beroepskrachten en presentielijsten kinderen kinderopvang

Het kabinet wil kinderopvangorganisaties verplichten om de overzichten van ingezette beroepskrachten en de presentielijsten van kinderen zes weken te bewaren. De verplichting geldt voor de dagopvang en de buitenschoolse opvang. Het kabinet start een internetconsultatie, waarop mensen tot en met 17 september 2023 hun reactie op de wijziging van de Regeling wet kinderopvang kunnen geven.

Een inzichtelijke administratie is belangrijk voor een goede bedrijfsvoering. Daarnaast vergemakkelijkt het bijhouden van de overzichten het toezicht door de GGD op de kinderopvang. Aan de hand van de overzichten kan de houder van de kinderopvangorganisatie aantonen dat het kindercentrum voldoet aan de eisen voor de beroepskracht-kindratio, de drie-uursregeling en het vaste gezichtencriterium. De houder moet bij een inspectie de overzichten van de afgelopen zes weken kunnen aanleveren. Het komt nu voor dat houders deze informatie niet (goed) bewaren of niet (duidelijk) aanleveren. De toezichthouder kan dan niet goed beoordelen of de kinderopvangorganisatie aan de eisen voldoet.

Lees verder en reageer via rijksoverheid.nl

Op 4 oktober vindt de 7e editie plaats van het jaarlijks HCB Seminar Checklist Kinderopvang, georganiseerd door het Haags Congres Bureau. Met medewerking van dr. IJsbrand Jepma, Senior onderzoeker/adviseur bij Sardes en bij de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK)Dorien Vader, directeur van Campus Columbus, het eerste erkende Dalton Kindcentrum voor Nederland, Kelly Libregts, dagvoorzitter en inleider en Jaap Tulp, mede-eigenaar en adviseur bij Helder & van Pas

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *