09:29
25 februari 2024

Expired: Internationalisering van de jongerencultuur

Expired: Internationalisering van de jongerencultuur

Als gevolg van globalisering komen mensen meer en meer in aanraking met informatie uit andere regio’s en mensen met andere achtergronden. Steeds vaker is wat in je eigen stad, dorp of land gebeurt niet te begrijpen zonder kennis van de wijdere wereld. Hoe bereiden we jongeren hierop voor? De Onderwijsraad bracht eind mei een advies uit over de internationalisering van het onderwijs (po, vo en mbo): Internationaliseren met ambitie. Omdat dit thema niet stopt bij de schoolpoort vroeg de Onderwijsraad Youngworks in kaart te brengen wat jongeren op dit gebied buiten de onderwijssetting meekrijgen.

Hoe hebben we het aangepakt?

Internationalisering werkt op verschillende manieren door in het leven van kinderen en jongeren. Denk aan een jongen die via YouTube een Zweedse Vlogger op de voet volgt, of aan een meisje dat de ene na de andere Amerikaanse tv-serie kijkt. Of de leerling die bijna het eindexamen op zak heeft en niet kan wachten tot het tussenjaar begint, waarin hij al werkend en reizend door Nieuw-Zeeland gaat trekken.

In overleg met de klant besloten we ons te concentreren op vier deelthema’s:
(1) demografische ontwikkelingen onder kinderen en jongeren;
(2) culturele identificatie;
(3) reisgedrag;
(4) mediagedrag.

Literatuuronderzoek

In een uitgebreide literatuurstudie gingen we met de vier thema’s aan de slag. We doken met deskresearch in tientallen onderzoeksrapporten van anderen en onszelf. Ook analyseerden we de herkomst van muziek- en filmaanbod van ondermeer Netflix, YouTube en de Top 50. We vonden antwoorden op vragen als: Hoe vaak reizen jongeren naar het buitenland? Waar komen de films en filmpjes en muziek die ze volgen met name vandaan? En in hoeverre verbinden ze hun identiteit aan nationale grenzen?

Focusgroepen
Op basis van het uitgebreide literatuuronderzoek formuleerden we vragen die we in gesprek met jongeren verder wilden uitdiepen. We hielden vervolgens twee focusgroepen met tien jongeren van 14 tot 19 jaar. Via verschillende werkvormen kregen we zicht op hun kennis over en interesse in andere landen. Ook legden we hen stellingen voor als: ‘School moet mij stimuleren om nieuwe dingen over andere culturen te leren en/of ervaren’ en ‘Diepgaande kennis van en ervaring met andere culturen is belangrijk voor mijn persoonlijke ontwikkeling.’

Rapporteren
In het rapport ‘Internationaliseren van de jongerencultuur’ bundelden we alle uitkomsten. We benoemden de uitkomsten en droegen dilemma’s en vraagstukken aan ten behoeve van het adviesrapport van de Onderwijsraad.

Lees verder via

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *