11:58
04 december 2022

Internationale toolkit voor preventie radicalisering

Internationale toolkit voor preventie radicalisering

De toolkit van de Raad voor Euorpa biedt lokale en regionale overheden handvatten bij het organiseren van interculturele en interreligieuze dialoog. De toolkit van de Raad voor Euorpa biedt lokale en regionale overheden handvatten bij het organiseren van interculturele en interreligieuze dialoog. De toolkit is onderdeel van de strategie voor het tegengaan van radicalisering op lokaal niveau.

Inhoud

De toolkit bestaat uit de richtlijn voor de preventie van radicalisering, de 12 principes van interreligieuze dialoog, diverse factsheets en best practices. De doelgroepen zijn  lokale overheden, verenigingen van gemeenten en het maatschappelijk middenveld.

Lees verder via

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.