08:45
18 augustus 2022

En nu verder! Gemeenten en decentralisaties in het sociale en fysieke domein

In de afgelopen periode heeft tussen rijk, provincies en gemeenten een ingrijpende herschikking van verantwoordelijkheden en bevoegdheden plaatsgevonden. In het sociale domein heeft de decentralisatie haar beslag gekregen, in het fysieke domein is dit nog gaande. De nagestreefde veranderingen zijn dermate ingrijpend dat zij tijd nodig hebben om verwezenlijkt te kunnen worden. De dringende behoefte aan voortgezette aandacht en nadere maatregelen op deze terreinen vormt de achtergrond voor het motto van deze beschouwing: En nu verder!

Lees verder via Binnenlandsbestuur

Uw lokale, provinciale of landelijke overheidsorganisatie heeft te maken met de gevolgen van een flink aantal wetswijzigingen. Bent u daar voldoende op voorbereid? Bezoek de praktische seminarreeks De Juridische Overheid 2018 – De belangrijkste wetswijzigingen in theorie en praktijk, georganiseerd door het Haags Congres Bureau.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.