01:37
15 juni 2021

Interbestuurlijke samenwerking: aan de slag met inburgering

Interbestuurlijke samenwerking: aan de slag met inburgering

Eén van de ambities binnen het Interbestuurlijk programma is dat nieuwkomers zo snel mogelijk zelfstandig kunnen participeren in de Nederlandse samenleving, liefst via betaald werk. Erica de Jong en Maartje Groot zijn aan enthousiast aan de slag gegaan om deze ambitie mogelijk te maken.

Erica als programmacoördinator bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Maartje als trekker van een aantal inburgeringsopgaven binnen dit ministerie. Maar dit kunnen ze natuurlijk niet alleen. Daarom hebben ze met het team ‘Veranderopgave inburgering’ (VOI) zoveel mogelijk partijen uitgenodigd om mee te denken. Een mooi praktijkvoorbeeld van interbestuurlijke samenwerking.

Lees verder via vng.nl

Meer leren over opgavegericht werken en slim sturen? Bezoek dan het Nieuwspoort Seminar ‘Bestuurskunde BinnensteBuiten’ dat op 2 november plaatsvindt.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

negentien − vijftien =