10:24
27 juni 2022

Intensivering aanpak zware criminaliteit middels samenwerking

Samenwerking blijkt steeds vaker het sleutelwoord in de aanpak van de zware, georganiseerde en ondermijnende criminaliteit.  Optreden als één overheid, via een brede, integrale aanpak, maakt het mogelijk om méér criminele samenwerkingsverbanden aan te pakken.

Brede, integrale aanpak de sleutel tot succes

Hennepteelt, synthetische drugsproductie en -handel, mensensmokkel, mensenhandel… Stuk voor stuk vormen van georganiseerde criminaliteit, die vaak nog gepaard gaan met grootschalige belastingontduiking, witwassen van crimineel geld en frauduleuze vastgoedtransacties. Bij de bestrijding van de criminele samenwerkingsverbanden die zich bezighouden met deze vormen van “ondermijnende criminaliteit” blijkt een brede, integrale aanpak de sleutel tot succes. Rijk, gemeenten, politie, Openbaar Ministerie (OM) en de Belastingdienst treden daarbij op als één overheid.

Resultaten

Zo werpt deze werkwijze duidelijk z’n vruchten af bij de aanpak van criminele motorbendes (OMG’s). Niet alleen vinden er steeds meer opsporingsonderzoeken plaats naar de leden van dit soort bendes. Ook worden er maatregelen getroffen die het OMG’s lastiger maken om hun criminele handel en wandel te kunnen voortzetten. Bijvoorbeeld de sluiting van clubhuizen, of het weigeren van een vergunning voor een nieuw clubhuis. Deze brede, integrale aanpak wordt in 2017 voortgezet. Verder onderzoekt het OM of criminele motorbendes op civielrechtelijke gronden verboden kunnen worden.

Intensivering aanpak

De intensieve aanpak van de ondermijnende criminaliteit door de Taskforce Brabant/Zeeland heeft de afgelopen jaren geleid tot méér strafrechtelijke onderzoeken. Ook het lokaal bestuur en partijen van buiten de strafrechtketen zijn nauw bij deze aanpak betrokken. De aanpak laat zien dat het hier gaat om een complex probleem dat ernstiger is en dieper in de samenleving is geworteld is dan aanvankelijk werd vermoed. Reden om de capaciteit die eerder voor het Zuiden werd vrijgemaakt (125 Fte bij de politie in Limburg, Noord-Brabant, Zeeland en de Landelijke Eenheid; 15 Fte bij het Openbaar Ministerie) ook in 2017 te handhaven.

Bron: SBO 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.