10:01
13 augustus 2022

‘Intensiever toezicht op sociaal domein’

Gemeenten moeten intensiever toezicht houden en handhaven op het sociaal domein, aldus het rapport Toezicht en handhaving door gemeenten. Dat kan op een snelle manier door aan te haken bij het bestaande handhavingsbeleid voor het fysieke domein en voor openbare orde en veiligheid.

Gemeenten beschikken over een meerjarig handhavingsbeleid, dat de raad vaststelt. Dat is doorgaans uitgewerkt in uitvoeringsplannen. Handhavingsbeleidsplannen voor het sociaal domein blijken er echter nog nauwelijks te zijn, met uitzondering van plannen voor toezicht en handhaving van de Participatiewet.

Lees verder via VNGMagazine

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.