05:10
23 juli 2021

Integratie is noodzakelijke aanvulling op inburgering

Integratie is noodzakelijke aanvulling op inburgering

Op 1 januari 2022 gaat de nieuwe Wet inburgering in. Dit is goed nieuws. De nieuwe wet maakt gemeenten verantwoordelijk en vat inburgering breder op dan de oude. Maar dat is niet genoeg. Het zou namelijk niet alleen om inburgering moeten gaan, maar om integratie.

De huidige wet maakt nieuwkomers verantwoordelijk om zelf in te burgeren met niet passend lesmateriaal, stimuleert een fraudegevoelige inburgeringsmarkt, en stuurt aan op boetes als examens niet worden gehaald. Gemeenten hebben bovendien nauwelijks beleidsruimte. Inburgering richt zich op een beperkte set vaardigheden die nieuwkomers zich eigen moeten maken. Integratie vertrekt vanuit het gegeven dat mensen alleen aan een toekomst kunnen bouwen in een nieuw land als zowel zij zelf als de ontvangende samenleving daar ontvankelijk voor zijn.

Lees verder via socialevraagstukken.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

1 × drie =