09:36
21 juni 2024

‘Integrale zorg kwetsbare ouderen maakt verwachtingen nog niet waar’

‘Integrale zorg kwetsbare ouderen maakt verwachtingen nog niet waar’

Integrale zorg voor thuiswonende kwetsbare ouderen heeft geen effect op gezondheid en zelfredzaamheid en is ook niet kosteneffectief. Hooggespannen verwachtingen van integrale zorg voor kwetsbare ouderen worden dan ook niet waargemaakt. Wel brengt intgrale zorg een klein positief effect op kwaliteit van leven en iets meer ruimte voor liefde en vriendschap. Maar maatwerk dat beter is afgestemd op individuele behoeften kan waarschijnlijk meer soelaas bieden.

Dat blijkt allemaal uit het proefschrift dat gezondheidswetenschapper Willemijn Looman 14 december verdedigt aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. De promovenda volgde voor haar evaluatieonderzoek 377 kwetsbare ouderen, van wie er 184 ondersteuning kregen via het ‘Walcheren Integrale Zorgmodel’ (WIZ). Volgens dit model worden kwetsbare ouderen opgespoord en worden hun zorg- en ondersteuningsbehoeften in kaart gebracht.

Lees verder via skipr.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *