09:34
31 juli 2021

Inspectie: Toezicht en handhaving op de kinderopvang steeds beter

Inspectie: Toezicht en handhaving op de kinderopvang steeds beter

De afgelopen jaren zorgen gemeenten en ggd’en voor steeds beter toezicht en handhaving in de kinderopvang. De Inspectie van het Onderwijs hoefde in 2017 slechts bij 7 gemeenten nader onderzoek in te stellen. Meer inzicht in wat werkt op gemeentelijk niveau is wel wenselijk, aangezien er grote verschillen zijn in herstel van tekortkomingen per gemeente. Dit blijkt uit de Landelijke Rapportage Toezicht en Handhaving Kinderopvang van de Inspectie van het Onderwijs, zo meldt de inspectie.
In de Landelijke Rapportage stelt de inspectie verder dat er meer aandacht moet komen voor de borging van het risicogestuurde toezicht door de ggd’en. Kinderopvanglocaties presteren steeds beter, waardoor de ggd’en minder voorwaarden gaan toetsen. Gemiddeld wordt nu ongeveer een derde van alle wettelijke kwaliteitseisen onderzocht, waarbij de focus ligt op de indicatoren uit het risicomodel. Wat daarbuiten valt, dreigt zo uit beeld te verdwijnen. Daarnaast is het vastleggen en evalueren van signalen over (mogelijke) gebreken in de kwaliteit bij kinderopvanglocaties van belang.

Lees verder via nationaleonderwijsgids.nl

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

drie + 20 =