11:45
18 augustus 2022

Inspectie start onderzoek naar opvang slachtoffers loverboys

De Inspectie Jeugdzorg start een onderzoek bij jeugdhulpaanbieders, die gespecialiseerde hulp bieden aan (vermoedelijke) slachtoffers van loverboys/mensenhandel. De inspectie heeft 20 jeugdhulpaanbieders, die zich richten op (vermoedelijke) meisjesslachtoffers van loverboys/mensenhandel, gevraagd of zij residentiële opvang bieden. Dit bleek het geval bij 13 jeugdhulpaanbieders. Het onderzoek van de inspectie richt zich op deze 13 en gaat met name in op de kwaliteit van de gespecialiseerde hulp.

Lees verder via HetCCV

Bij het onderwerp Loverboys op deze website vindt u de handreiking Aanpak Loverboyproblematiek en het Stappenplan Ketenaanpak Loverboyproblematiek. Hier vindt u ook diverse maatregelen die u kunt nemen. Deze zijn onderverdeeld in preventie, signaleren en melden en interventies.

Daarnaast biedt het CCV het digitale barrièremodel loverboys. Dit barrièremodel visualiseert de werkwijze van loverboys in 4 stappen. Bij deze 4 stappen staan de signalen die kunnen wijzen op daders en/of slachtoffers.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.