07:53
23 mei 2024

Inschrijving Subsidieregeling sanering varkenshouderijen geopend

Inschrijving Subsidieregeling sanering varkenshouderijen geopend

Varkenshouders in veedichte gebieden kunnen zich vanaf maandag 25 november bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) aanmelden voor deelname aan de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv). Door deel te nemen aan de regeling kunnen zij een vergoeding ontvangen voor het laten doorhalen van hun varkensrecht en daarmee hun bedrijf beëindigen. Ook ontvangen boeren een vergoeding voor het waardeverlies van de stallen. De Srv draagt in eerste instantie bij aan het verminderen van de geuroverlast en aan het verbeteren van de leefomgeving, maar ook aan het terugdringen van uitstoot van stoffen zoals ammoniak.

Minister Schouten: “Samen met varkenshouders staan we voor een belangrijke opgave: het verduurzamen én toekomstbestendig maken van de varkenssector. Voor boeren die doorgaan komt er begin volgend jaar een regeling gericht op innovatie en het terugbrengen van emissies van stoffen. Varkensboeren in veedichte gebieden die willen stoppen, ondersteunen we waar mogelijk. Zo brengen we de geuroverlast terug en stimuleren we verdere verduurzaming van de varkenshouderij.”

Lees verder via rijksoverheid.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *