03:44
19 juli 2024

Expired: Ingrediënten voor participatie Veranderopgave burger- en overheidsparticipatie

Expired: Ingrediënten voor participatie Veranderopgave burger- en overheidsparticipatie

“Het is onmiskenbaar dat mensen in onze huidige netwerk- en informatiesamenleving mondiger en zelfstandiger zijn dan vroeger. Gecombineerd met de noodzaak om het tekort van de overheid terug te dringen, leidt dit ertoe dat de klassieke verzorgingsstaat langzaam maar zeker verandert in een participatiesamenleving. Van iedereen die dat kan, wordt gevraagd verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar eigen leven en omgeving.” (Troonrede 17 september 2013)

Burgerparticipatie

Bij burgerparticipatie gaat het om de wijze waarop u burgers betrekt bij het opstellen, uitvoeren en evalueren van beleid. Edelenbos (2002) omschrijf het als volgt: ‘vroegtijdig betrekken van burgers en andere belanghebbenden bij de vorming van beleid, waarbij in openheid en op basis van gelijkwaardigheid en onderling debat problemen in kaart worden gebracht en oplossingen worden verkend die van invloed zijn op het uiteindelijke politiek besluit’.

Overheidsparticipatie

Op dit moment is overheidsparticipatie een steeds vaker gehoorde term. Bij overheidsparticipatie komen de initiatieven niet van de overheid, maar uit de samenleving zelf (gemeente Hellendoorn, 2011). Als gemeente doet u mee in initiatieven van burgers. Dit vraagt van u een andere rol. De ‘overheidsparticipatietrap’ van de Raad voor het Openbaar Bestuur (2012) helpt u deze rol in te vullen.

Lees verder via K2next – Ingrediënten voor participatie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *