12:43
08 december 2023

Informeren over overvallers en straatrovers

De pilot Bestuurlijke Informatie Overvallen en Straatroof (BIOS) bracht niet wat ervan werd verwacht. Van de 237 meldingen leidde slechts een enkele tot een bestuurlijke maatregel. BIOS biedt de gemeenten onvoldoende informatie voor een goede inschatting van de risico’s op recidive.

Sinds april 2014 ontvangen 13 gemeenten (allen met een aanpak High Impact Crimes) BIOS-informatie over terugkerende ex-gedetineerden die vastzaten voor een overval of een straatroof. Die informatie bevat de terugkeerdatum, adresgegevens, het artikelnummer van de veroordeling en eventueel de opgelegde bijzondere voorwaarden voor vrijlating. De bedoeling daarvan is voorkomen van recidive.

‘De beleidslogica achter BIOS vertoont witte vlekken’

Regioplan evalueerde de BIOS-pilot en bracht het rapport Terugkeer van overvallers en straatrovers naar gemeenten uit. De belangrijkste vraag daarin is in welke mate de informatie het handelingsperspectief van de burgemeesters vergroot. De meerwaarde van de BIOS-informatiestroom is beperkt, zo luidt een conclusie van het evaluatierapport. Het brengt vaak niets nieuws en het biedt onvoldoende informatie om een volledige inschatting te kunnen maken van de risico’s bij terugkeer van de ex-gedetineerde.

Lees verder via HetCCV – Informeren over overvallers en straatrovers

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *