04:31
28 september 2022

Informatie raad als open data

Zestien gemeenten werken aan een standaard om raadsinformatie als open data voor hergebruik aan te bieden. De komende maanden moet het aantal deelnemende gemeenten stijgen naar honderd. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) roept geïnteresseerde gemeenten op om zich op te geven als deelnemer.  De gemeenteraad herbergt veel bruikbare beleidsinformatie met onder meer verslagen, moties en besluiten over bijvoorbeeld jeugdzorg, sport en parkeren. Het is echter lastig om alle gewenste informatie bij meerdere gemeenten snel te vinden, omdat de wijze waarop die gepubliceerd is vaak per gemeente verschilt. Door de verschillen in meta­datering is informatie beperkt doorzoekbaar en slecht opnieuw te gebruiken, zo schrijft de VNG in een persbericht. KING en VNG werken daarom aan de hand van het Actieplan Open Overheid van Binnenlandse Zaken en vanuit de Digitale Agenda 2020 aan het project Open Raadsinformatie.

Lees verder via Binnenlandsbestuur

Ook de regels over uw omgang met gegevens, informatie en documenten veranderen voortdurend. De Wet Openbaarheid van Bestuur is aangescherpt en moet u nu wel of niet al iets met het wetsvoorstel Wet Open Overheid? In 2018 wordt de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) vervangen door de AVG; de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Gezien de grote wijzigingen dient u zich er nu al op voor te bereiden. Weet u bijvoorbeeld wanneer u een datalek moet melden? Schrijf u in voor de Nieuwspoort Seminarreeks ‘De Juridische Overheid’, georganiseerd door het Haags Congres Bureau.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.