08:42
23 mei 2024

Infinitascare Rotterdam onder verscherpt toezicht gesteld

Infinitascare Rotterdam onder verscherpt toezicht gesteld

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft Infinitascare onder verscherpt toezicht gesteld. Infinitascare moet binnen zes maanden de zorg verbeteren.

Infinitascare biedt begeleiding en persoonlijke verzorging in kleine woonvormen. Die zorg brengt risico’s met zich mee voor de veiligheid van de cliënten.

Onvrijwillige zorg
De inspectie ziet problemen op het gebied van persoonsgerichte zorg, deskundigheid van zorgverleners en het sturen op de kwaliteit en de veiligheid van de zorg.

Dit leidt volgens de inspectie tot onveilige situaties waarin zorgverleners onvrijwillige zorg toepassen. Zo vindt er fysieke fixatie plats, terwijl niet alle zorgverleners dit goed kunnen.

Lees verder via skpir.nl

Meer leren over de ontwikkelingen en nieuwe invloeden op overheidstoezicht? Kom op donderdag 23 november, 7 december en 14 december naar de HCB Seminarreeks Toezicht in Transitie 2023 – Toezicht in verbinding met oa Prof. dr. Esther Versluis en Bart Snels.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *