12:01
30 maart 2023

Inburgering 2022: vijf uitdagingen voor gemeenten

Inburgering 2022: vijf uitdagingen voor gemeenten

Eind vorig jaar werd bekend dat de invoering van de nieuwe Wet inburgering voor de tweede maal wordt uitgesteld. De invoering is verschoven van juli 2021 naar 1 januari 2022. Voor veel gemeenten was dit een tegenvaller omdat ze aangeven in de startblokken te staan om de dienstverlening aan inburgeraars volgens de nieuwe wetgeving vorm te geven. Dit met name omdat de huidige Wet Inburgering 2013 gemeenten niet in staat stelt om inburgeraars een inburgeringsaanbod te doen en hen te begeleiden bij de verdere integratie in de gemeente. Gemeenten staan daarom te trappelen om de regierol, zoals voorzien in de nieuwe Wet Inburgering, op zich te nemen. Om deze wet vanaf 1 januari 2022 echt tot een succes te maken zijn er nog een vijftal uitdagingen voor gemeenten die het komende jaar aandacht vragen.

Lees verder via sociaalweb.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *