08:09
30 september 2023

In opkomst: de SAS procedure…

In opkomst: de SAS procedure…

Steeds meer gemeenten stappen af van ‘open house’ inkoopprocedures in het sociaal domein. Over open house is al veel gezegd en geschreven: waarheden, halve waarheden en (vooral) onwaarheden. Daar gaat deze bijdrage echter niet over. Deze bijdrage gaat over het alternatief dat steeds meer gemeenten toepassen naast of in plaats van ‘open house’. Ik heb het dan natuurlijk over de aanbesteding van een overheidsopdracht, meer specifiek de procedure voor sociale en andere specifieke diensten. De praktijk kort deze ook wel af met ‘SAS-procedure’. Het Programma Inkoop en Aanbesteden publiceert binnenkort een uitgebreide handreiking waaraan ook Prof. Jan Telgen en ikzelf een bijdrage mochten leveren als experts. Daarnaast adviseer ik in één van de pilots die momenteel loopt en die in de handreiking is opgenomen. In deze bijdrage beschrijf ik eerst kort waar de SAS-procedure vandaan komt en hoe deze is ingebed in het aanbestedingsrecht. Daarna beschrijf ik kort wat gemeenten in ieder geval minimaal moeten doen als zij deze procedure toepassen. Tot slot beschrijf ik voor- en nadelen en enkele kritische succesfactoren.

Lees verder via sociaalweb.nl

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *