11:22
29 maart 2023

In gesprek met Erik de Vos, bestuurder bij de Nederlandse ggz

In gesprek met Erik de Vos, bestuurder bij de Nederlandse ggz

De leden van de Nederlandse ggz hebben Erik de Vos benoemd tot bestuurslid van de netwerkorganisatie van zorgprofessionals in de geestelijke gezondheidszorg. De Vos is tevens bestuurder bij Terwille Verslavingszorg. Eerder was hij zelfstandig ondernemer en leidinggevende bij het Leger des Heils. Zorg&Sociaalweb ging met hem in gesprek over de dominantie van DSM, lotgenotencontact en Louis van Gaal.

Waarom heeft u voor deze nieuwe functie gekozen?
‘Allereerst omdat ik het beste voor heb voor met de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Ook hoop ik met deze bestuursfunctie meer aandacht te genereren voor de samenwerking tussen de ggz en het sociaal domein. Ten slotte wil ik graag de belangen behartigen van de minder grote ggz-aanbieders.’

Lees verder via sociaalweb.nl

Meer leren over de integrale aanpak van verwarde personen en stelselmatige daders? Kom naar de HCB Cursus ‘Integrale Persoonsgerichte Aanpak 2023’ die start op 25 mei in Den Haag, georganiseerd door het Haags Congres Bureau.

Meer leren over de omgang met bijzondere doelgroepen (arbeidsmigranten, woonwagenbewoners) en de aanpak van kwetsbare gebieden (waaronder aandachtswijken, vakantieparken, bedrijventerreinen, woonwagenlocaties en buitengebieden)? Kom naar de HCB Cursus ‘Aanpak bijzondere doelgroepen en kwetsbare gebieden 2023’ die start op 17 maart 2023 in Den Haag, georganiseerd door het Haags Congres Bureau.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *