07:51
18 januari 2022

‘In dialoog maatschappelijke opgaven realiseren heeft de toekomst’

‘In dialoog maatschappelijke opgaven realiseren heeft de toekomst’

Zo gaat dat: collega Mirte Loeffen over opgavegericht werken in Zutphen.

Wat is volgens jou de essentie van opgavegericht werken?
‘Je ziet dat steeds meer mensen niet meekomen: voor armen, ongeletterden en migranten is het lastig. De eisen die aan mensen in de samenleving worden gesteld zijn steeds hoger en het kost steeds meer inspanning om iedereen mee te laten doen. Opgavegericht werken is een middel om te investeren in inclusie, de boel bij elkaar houden. Het leidt tot beter samenleven. Opgavegericht werken houdt in dat een switch wordt gemaakt van aanbodgericht (wat is mijn aanbod en wat kan ik bieden) naar dialooggericht werken (wat is er nodig en wat moet er gebeuren in de samenleving).’

Lees verder via binnenlandsbestuur.nl

Meer leren over opgavegericht (opgaven gestuurd) werken en slim sturen, in theorie en praktijk? Kom 20 juni naar het door het Haags Congres Bureau georganiseerde Nieuwspoort Seminar ‘Bestuurskunde BinnensteBuiten – Opgavegericht werken en slim sturen’ met oa ing. Peter Struik MBA (Partners + Pröpper) prof. dr. Katrien Termeer (Wageningen University), Renzo Steijvers (Gemeente Den Haag), Bart Teunissen (Gemeente Doetinchem) en Ineke den Heijer (Provincie Zuid-Holland).

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

2 × twee =