07:43
24 mei 2022

In de nesten Analyse van de voorgeschiedenis van een groep jongvolwassen gewelddadige veelplegers uit Amsterdam

In de nesten Analyse van de voorgeschiedenis van een groep jongvolwassen gewelddadige veelplegers uit Amsterdam

In dit onderzoek zijn de jeugdzorgdossiers bestudeerd van ruim 200 jongvolwassen gewelddadige veelplegers uit Amsterdam, afkomstig uit de Top 600. Deze dossiers werden bovendien vergeleken met 300 dossiers van leeftijdsgenoten die in het verleden ook begeleid werden door jeugdzorg in verband met jeugddelinquentie, maar anno nu veel minder crimineel gedrag vertonen (de zogenaamde Boefjes).Het doel: inzicht krijgen in het ontstaan van ernstig delinquent gedrag en aanbevelingen doen voor de begeleiding van jongens die nu, of in de toekomst, onder begeleiding van jeugdzorg komen. De meest opvallende resultaten worden hier puntsgewijs samengevat. Gezins- en opvoedingsproblematiek als belangrijke bron van en voor probleemgedrag Kenmerkend voor de problematische opvoeding van zowel jongvolwassen gewelddadige veelplegers als van de Boefjes was, naast de instabiliteit van grote gezinnen, de pedagogische onmacht en/of -onwil van hun ouders (92% vs. 86%). Dit uitte zich in pedagogische en/of affectieve verwaarlozing (34% vs. 29%), mishandeling (beide 45%) en/of beperkte fysieke aanwezigheid (beide 73%). Circa 40% van de gewelddadige veelplegers en de Boefjes werd blootgesteld aan (ernstig) huiselijk geweld. In veel gevallen speelde psychiatrische, lichamelijke en/of verslavingsproblematiek van de ouders een rol. Bijna de helft van de gewelddadige veelplegers vertoonde al op de basisschool externaliserend probleemgedrag. Ook was de ouder-kind hiërarchie en ouder-kind relatie vaker verstoord bij de gewelddadige veelplegers (45%) dan bij de Boefjes (23%).
Lees verder via

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.