06:43
12 juni 2021

In 8 stappen naar toezicht met maatschappelijke waarde

In 8 stappen naar toezicht met maatschappelijke waarde

Dit artikel verscheen eerder op toezichttafel

Welke toezichtstrategie draagt bij aan kwaliteit en veiligheid van zorg? Om deze vraag te beantwoorden introduceerde prof. dr. Ian Leistikow een model dat een brug moet slaan tussen wetenschappelijke inzichten over toezicht en de praktische werkelijkheid van inspecteurs.

Leistikow sprak vrijdag zijn inaugurale rede uit als bijzonder hoogleraar ‘Overheidstoezicht op Kwaliteit en Veiligheid van de Gezondheidszorg’. Het model bestaat uit acht stappen:

Missie
Expliciet maken van het bestaansrecht van de toezichthouder.

Risico/probleem
Afbakenen van het risico of het probleem dat aandacht behoeft.

Adressant
Bepalen wie door de toezichthouder kan worden aangesproken.

Gewenst gedrag
Bepalen welk gedrag van deze actor gewenst is om het risico of probleem te verminderen.

Doel
Scherp krijgen welk uiteindelijke doel met het gewenste gedrag bereikt moet worden.

Interventie
Ontwerpen en toepassen van een interventie om dit gedrag te bewerkstelligen.

Effect
Vaststellen van de gevolgen van de interventie.

Communicatie
Verspreiden van de uitkomsten en geleerde lessen.

Leistikow onderscheidt vier perspectieven bij het bepalen van de maatschappelijke waarde: het patiëntenperspectief, het perspectief van de professional, het politiek perspectief en het perspectief van het publiek. Het geïntroduceerde model moet de inspectie helpen om deze waarde te creëren. “Hoe kan de inspectie kiezen waar zij zich op richt, en waar dus niet op, welke interventies e ectief zullen zijn, hoe zij de consequenties van haar keuzes kan evalueren en hoe zij zich publiekelijk hierover kan verantwoorden?”

Prof. dr. Ian Leistikow, The Proof of the pudding, De waarde van overheidstoezicht op kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg. De oratie staat hier online.

Dr. Meike Bokhorst en Prof. dr. Lisette van der Hel zijn de keynotespeakers tijdens de geheel nieuwe HCB Studiedag ‘Toezichtstrategieën in de praktijk 2020’ die plaatsvindt op 30 september 2020 bij het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs. Georganiseerd door het Haags Congres Bureau.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

een × 1 =