03:31
09 juni 2023

Impressie HCB Online Seminar ‘Gedrag en handhaving voor, tijdens en na een lockdown’

Impressie HCB Online Seminar ‘Gedrag en handhaving voor, tijdens en na een lockdown’

1 juli 2020 via livestream vanuit de Kennisloods in Rijswijk

Naleving van regels is actueler dan ooit. Covid-19 heeft geleid tot tal van overheidsmaatregelen en overheidscommunicatie over die maatregelen.

Tijdens het HCB Online Seminar ‘Gedrag en handhaving voor, tijdens en na een lockdown’  reikte Adriaan Denkers, onafhankelijk sociaal wetenschappelijk onderzoeker, theoretische kaders aan en deelde hij zijn kennis, ervaring en actuele onderzoeksresultaten.

De online deelnemers waren onder meer afkomstig van de Gemeente Rijswijk, Agentschap Telecom en de Nederlandse Emissieautoriteit.

Handhavingsscholen
Adriaan schetste eerst het kader: Welke handhavingsscholen en modellen zijn er en hoe kun je deze toepassen om naleving te bevorderen? Aan bod kwamen onder meer de invloed van de relevante omgeving, de rol van individuele motieven en het normatief kader en de handhaving zelf bij regelovertreding of naleving. Bij handhaving gaat het dan om de factoren; communicatie, normatief, repressief en faciliterend. Enkele populaire handhavingsmodellen werden kort besproken waaronder  De Tafel van 11, de handhavingspiramide van Braithwaite en ISMA.

Lockdown
Welke specifieke kenmerken heeft een Lockdown-situatie en zijn er internationale verschillen in naleving en communicatie? Na een korte pauze zoomde Adriaan nader in op de Lockdown die volgde op de Corona-uitbraak.  Wat zijn de gevolgen van de pandemie en de getroffen maatregelen voor het psychisch welbevinden? Welke factoren beschermen tegen de negatieve gevolgen van de pandemie en de getroffen maatregelen? In hoeverre leidt het optreden van de overheid tot naleving van de verordeningen? Deze vragen werden beantwoord naar aanleiding van actueel onderzoek.

7 doodzonden in tijden van corona
Aan de hand van klassieke schilderijen en verhalen die de 7 doodzonden bij corona verbeelden werden vervolgens de lessen voor na de Lockdown getrokken voor de introductie van nieuwe wet- en regelgeving, handhavingscommunicatie en (andere) grote maatschappelijke uitdagingen. Behalve het voorkomen van de doodzonden gaat het dan vooral om voorbeeldgedrag van leiders en het voorkomen van politieke tegenstelling.

Veel dank aan Adriaan Denkers voor zijn gloedvol betoog en aan de deelnemers voor hun goede inbreng.

Elwin Veldhuis
Haags Congres Bureau

Dr. Meike Bokhorst en Prof. dr. Lisette van der Hel zijn de keynotespeakers tijdens de geheel nieuwe HCB Studiedag ‘Toezichtstrategieën in de praktijk 2020’ die plaatsvindt op 30 september 2020 bij het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs. Georganiseerd door het Haags Congres Bureau.

Meer leren over Tools in Toezicht? Kom 10 november naar de nieuwe editie van het Nieuwspoort Seminar Toezicht in Transitie van het Haags Congres Bureau. Met praktijkbijdragen door oa Dr. Katy de Kogel over het toezicht met technologie op delinquenten.

Meer leren over een geïntegreerde aanpak van ondermijning? Kom 13 november naar de geheel nieuwe editie van ons half-jaarlijks HCB Live + Online Seminar ‘De Veilige Gemeente 2020/2021 – Geïntegreerde aanpak van ondermijnende georganiseerde criminaliteit’ met oa Leonie Willemsen, Programmamanager Ondermijning Gemeente Tilburg, Freek Pecht, Eenheidscoördinator synthetische drugs, Politie Zeeland-West-Brabant en Frank van Summeren, RONT Management Consultants

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *