07:00
13 juli 2024

ILT: bescherming van waterkwaliteit schiet nog tekort

ILT: bescherming van waterkwaliteit schiet nog tekort

Verbeter het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving en richt de regelgeving meer in op de bescherming van de waterkwaliteit. Deze maatregelen zijn volgens de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) essentieel om de uitdagingen rondom waterkwaliteit aan te pakken.

De toezichthouder laat dit weten in het signaalrapport Betere bescherming waterkwaliteit is noodzakelijk. Volgens de ILT is een gezamenlijke inspanning van overheden nodig in verband met de emissies van probleemstoffen, waarbij de bescherming van waterkwaliteit als topprioriteit geldt.

Slechte waterkwaliteit is een groot probleem voor de Nederlandse samenleving, zegt inspecteur-generaal Mattheus Wassenaar in een bericht op de ILT-site. “Het is essentieel om grip te krijgen op de uitstoot van schadelijke stoffen in het milieu. Probleem is dat het water niet praat. Daarom moeten wíj het water een stem geven. Betere bescherming van schoon en veilig grond- en oppervlaktewater is essentieel.”

Lees verder via h20waternetwerk.nl

Op 20 november 2024 organiseert het Haags Congres Bureau weer het jaarlijks HCB Seminar Toezicht in Transitie. Tijdens deze geheel nieuwe 8e editie van ons jaarlijkse HCB Seminar Toezicht in Transitie gaan we met elkaar analyseren waar versterking gewenst is, hoe je die versterking kunt bewerkstelligen en welke bestuurskundige kaders daarbij zouden kunnen helpen. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *