04:05
19 augustus 2022

IKK: geen uitstel voor invoering – Kinderopvang

Per 1 januari 2018 moeten houders in de kinderopvang voldoen aan een aantal eisen aan de Wet IKK. Het gaat hier onder meer om de veranderde bkr en het aanstellen van pedagogisch beleidsmedewerkers. Volgens minister Asscher wordt er niet aan deze datum getornd.

De planning is om de ministeriële regeling uiterlijk 1 juli 2017 te publiceren, als ook de Eerste Kamer met het wetsvoorstel innovatie en kwaliteit kinderopvang heeft ingestemd, schrijft Asscher aan de vaste Commissie van SZW. ‘De inwerkingtreding van de verschillende eisen wordt zo gepland dat de sector voldoende voorbereidingstijd heeft om te voldoen aan de nieuwe eisen. Ik ben over de invulling van de ministeriële regeling in overleg met de partijen uit de sector. Voornemen is om in de ministeriële regeling voor wat betreft de beroepskwalificatie-eisen, zoals dat nu ook gebeurt, te verwijzen naar de cao. Cao-partijen zijn aan zet om in de cao hierover afspraken te maken.’ Leden van de VVD-fractie hebben gevraagd hoe er zal worden omgesprongen met situaties waarin houders inspanningen hebben geleverd om te voldoen aan de eisen, maar nog niet wordt voldaan op 1 januari 2018. Asscher houdt voet bij stuk: ‘De periode van een half jaar voor implementatie, tussen de data van publicatie en inwerkingtreding, is bij de totstandkoming van het akkoord Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang met partijen uit de kinderopvangsector afgesproken. (…)  Het is aan de toezichthouder om de praktijk van de opvang ter plekke te beoordelen en te beoordelen of aan de eisen wordt voldaan. In het geval dat houders niet voldoen aan de gestelde eisen kan de toezichthouder de gemeente adviseren om handhaving in te zetten.’

Lees verder via KinderopvangTotaal

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.