11:04
22 februari 2024

IGJ-werkplan 2023 voor actuele en meerjarenthema’s

IGJ-werkplan 2023 voor actuele en meerjarenthema’s

Op 12 januari heeft minister Kuipers van VWS het Werkplan 2023 van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) naar de Tweede Kamer gestuurd. De IGJ besteedt in het werkplan aandacht aan actuele toezichtthema’s en aan de thema’s van het Meerjarenbeleidsplan 2020-2023. Deze thema’s spelen naast het reguliere toezicht op het brede scala aan zorgaanbieders. De IGJ streeft naar toezicht met effect: in alle sectoren en in alle activiteiten.

Actuele toezichtthema’s
Het toezichtveld wordt groter en ingewikkelder. De inspectie moet daarom slimmer omgaan met haar mogelijkheden en middelen. En kiezen voor thema’s en activiteiten die het meest bijdragen aan de kwaliteit en veiligheid van de zorg en jeugdhulp. Veel actuele toezichtthema’s vroegen al in 2022 de nodige aandacht en hebben nog steeds impact. Denk aan zorg voor asielzoekers, jeugdzorg, integere bedrijfsvoering in de zorg, infectiebestrijding, dwang in de zorg, suïcidepreventie, geneesmiddelentekorten, illegale geneesmiddelen, effectiviteit en veiligheid van medische hulpmiddelen en het toezicht op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Lees verder via sociaalweb.nl

Meer leren over datagedreven toezicht met als verdiepende onderwerpen de maatschappelijke impact, risico’s en rechtsbescherming? Doe 20 januari mee met het Online HCB seminar ‘Toezicht in Transitie – Techniek en toezicht: Data gedreven toezicht’ georganiseerd door het Haags Congres Bureau. Met prof. dr. Stefania Milan, hoogleraar Critical Data Studies aan de afdeling Mediastudies van de Universiteit van Amsterdam, als spreker. Korting voor oud deelnemers HCB en voor leden Vide.

Of kom 22 maart naar het HCB Seminar Toezicht in Transitie 2023 – De rol van de toezichthouder bij veranderende verhoudingen tussen markt en overheid met o.a. Martijn SnoepAngeline van Dijkprof. dr. Judith van Erp, prof dr. Karin van Wingerde, Paul van Dijk en dr. Meike Bokhorst. Korting voor oud deelnemers HCB en voor leden Vide.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *