11:40
15 augustus 2022

IBO Onderwijsachterstandenbeleid, een duwtje in de rug?

“Het verborgen leven van vierjarigen” is een even herkenbaar als vertederend televisieprogramma over hoe kleuters in een groep functioneren en welk handelingsrepertoire zij daarbij inzetten. Het laat zien hoe belangrijk het is om al op heel jonge leeftijd vaardigheden te ontwikkelen die in het latere leven onmisbaar zijn om je te ontplooien en op een positieve manier staande te houden. Iets dat je elk kind gunt. Omdat sommige kinderen van huis uit niet alles mee krijgen om hun potentieel ten volle te ontwikkelen, kent Nederland het onderwijsachterstandenbeleid (OAB) – gericht op het bevorderen van een gelijke onderwijsloopbaan van kinderen met hetzelfde potentieel, maar ongunstiger achtergrondkenmerken. Het belang van het maximaal benutten van de potentie van elk kind, ongeacht zijn of haar achtergrond, kan nauwelijks worden overschat. Maar het is niet eenvoudig om te bepalen welke bijdrage de verschillende regelingen leveren die zijn gericht op het compenseren van deze achterstanden en of zij de juiste doelgroep bereiken. Vastgesteld kan worden dat de beschikbare middelen in de afgelopen vijf jaar zijn afgenomen, zonder dat er een rechtstreeks verband lijkt te zijn met het kleiner worden van de groep die te maken heeft met relatieve onderwijsachterstanden. Het blijkt uitermate lastig uitspraken te doen over de effectiviteit van diverse regelingen in het funderend onderwijs. Dat heeft te maken met verschillen in bereik, met versnippering van middelen over de verschillende regelingen en actoren en – wellicht het belangrijkste – doordat de indicatoren voor de doelgroepen (en daarmee de verdeelsystematiek) niet aansluiten op de factoren die de hoogte van het risico op onderwijsachterstand bepalen.

Lees verder via Actief Ouderschap.nl

Leer en luister tijdens Nieuwspoort Seminar Checklist Kinderopvang – 10 kwartier voor rendement en groei, zie hiervoor de site van het Haags Congresbureau

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.