04:23
28 september 2022

Huurachterstand, huisuitzetting en rechterlijke besluitvorming*

Een half miljoen Nederlandse huurders heeft moeite om rond te komen. Uit onderzoek blijkt dat deze huurders een ontoereikend inkomen hebben voor de betaling van de huur. De woningcorporaties melden echter in 2016 dat het aantal huisuitzettingen al het tweede jaar op rij is gedaald. Een belangrijke reden daarvoor zou zijn dat corporaties steeds alerter zijn op betalingsachterstanden en
samen met hulpverleningsinstanties huurders ondersteunen om verdere problemen te voorkomen. Toch blijkt uit dezelfde gegevens dat in 2015 zeker 22.000 vonnissen werden gewezen waarin een ontruimingsvordering werd toegekend. Ervan uitgaande dat verhuurders niet in alle zaken zullen winnen, is het aannemelijk dat het aantal ontruimingszaken dat aan de rechter wordt voorgelegd nog
groter is. De ontruimingsproblematiek speelt niet alleen in Nederland. Hoewel exacte data niet beschikbaar zijn, worden naar schatting honderdduizenden inwoners van de Europese Unie jaarlijks geconfronteerd met een huisuitzetting.

Lees verder via Boom Juridisch

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.