08:35
22 juli 2024

Huisvesting kwetsbare groepen vergt gezamenlijke inzet

Huisvesting kwetsbare groepen vergt gezamenlijke inzet

Tot en met 2030 moeten ruim 290.000 sociale woningen worden gerealiseerd. Dat is in de recent gesloten woondeals vastgelegd. Ook is er € 52,1 miljoen verstrekt aan gemeenten voor de realisatie van woningen voor aandachtsgroepen. Dat blijkt uit de voortgangsrapportage van het programma Een thuis voor iedereen.

In dit programma werken overheden, woningcorporaties en diverse organisaties samen.

Lees hier de Kamerbrief met bijlagen over de voortgangsrapportage Een thuis voor iedereen.

Koploperregio’s aan de slag met woonzorgvisies
Koploperregio’s Metropool Regio Amsterdam, Parkstad Limburg, regio Haaglanden, Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen, provincie Groningen en regio Enschede zijn al aan de slag met het opstellen van regionaal afgestemde woonzorgvisies. Hierin worden de woon- en zorgbehoeften en de woonopgaven voor aandachtsgroepen en ouderen opgenomen.

Ze vormen de basis voor afspraken tussen gemeenten onderling, en tussen gemeenten, woningcorporaties, verhuurders, zorgaanbieders en andere partijen die van belang zijn bij de huisvesting van hun kwetsbare bewoners. De afspraken die in de woondeals gemaakt zijn, leggen de basis voor verdere uitwerking van de regionale woonzorgvisies.

Lees verder via vng.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *