10:42
03 december 2022

Huiselijk geweld treft ook dieren, verband tussen dierenmishandeling, geweldsmisdrijven en criminaliteit

Onderzoek naar kindermishandeling, huiselijk geweld en ander crimineel gedrag wijst in toenemende mate op een ​​verband tussen dierenmishandeling en geweldsmisdrijven. Dit verband bestaat wereldwijd, alle landen waar onderzoek werd gedaan, kennen soortgelijke conclusies. Zo zijn er onderzoeken waaruit blijkt dat honden een twee keer zo groot risico lopen op het bewust toegebracht krijgen van pijn en/of verwaarlozing in families waar huiselijk geweld plaatsvindt als in families waar geen huiselijk geweld plaatsvindt. Ander onderzoek toont aan dat kinderen die meerdere keren dieren mishandelen, vaker andere kinderen pesten en daarbij meer fysiek geweld gebruiken. Natuurlijk wordt niet elke dader die geweld gebruikt tegen dieren, ook gewelddadig tegen mensen, maar deskundigen wijzen er wel op dat er inmiddels meer dan voldoende bewijs is om dierenmishandeling heel serieus te nemen. Bij dierenbeulen bestaat er vijf keer meer kans op gewelddadig gedrag tegen mensen. En ook toont onderzoek aan dat een kind dat thuis getuige was van dierenmishandeling tot acht keer meer kans heeft om zelf een ​​dader van dierenmishandeling te worden.

Lees verder via

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.