02:36
05 oktober 2022

Huiselijk geweld door kinderen en jongeren tegen hun ouders

Mishandeling van ouders door hun kinderen komt vaker voor dan gedacht. Ouders die bang zijn voor hun kind komen daar niet snel mee naar buiten. Zij schamen zich en voelen zich schuldig. Daarom vraagt deze problematiek om een specifieke aanpak. Hulpverleners en Steunpunten Huiselijk Geweld (SHG) trekken aan de bel in dit rapport van TNO en Movisie. De aanleiding voor dit onderzoek was dat de Steunpunten Huiselijk Geweld (SHG) een toename zagen van meldingen van deze problematiek terwijl er weinig over deze vorm van huiselijk geweld bekend was. De onderzoekers hebben met deze verkenning een schat aan informatie vergaard, verwerkt en in deze rapportage bijeengebracht. Met dit rapport in handen kunnen we met recht spreken van een ernstig en relatief omvangrijk probleem, een vorm van huiselijk geweld die lang onderbelicht is gebleven. We weten nu meer over de aard, ernst en omvang van het fenomeen ’oudermishandeling’. Het rapport geeft meer informatie over en inzicht in de kenmerken van gezinnen, de jonge plegers en de ouders als slachtoffers. Over preventie, vroegtijdige signalering en de (specifieke) hulpverlening biedt het rapport goede en relevante aanknopingspunten en belangrijke aanbevelingen.

Lees verder via Movisie/TNO – Huiselijk geweld door kinderen en jongeren tegen hun ouders

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.