03:55
22 april 2024

Huidig instrumentarium voldoende om misstanden rond vakantieparken aan te pakken

Huidig instrumentarium voldoende om misstanden rond vakantieparken aan te pakken

De Socialistische Partij (SP) heeft de recreatiesector in het vizier en wil o.a. meer rechten voor gasten op een seizoensplaats. Minister de Jonge van Volkshuisvesting gaf antwoord op 85 vragen van het SP waarin hij vooral verwees naar de bestaande wettelijke mogelijkheden om problemen en misstanden aan te pakken.

Wie een verloederd park op wil knappen en weer rendabel wil maken wordt door de SP al snel gekwalificeerd als ‘roofinvesteerder’ en in één adem genoemd met criminele investeerders. Zoals bijvoorbeeld: “Hoe gaat u ervoor zorgen dat de sturingsmogelijkheden die gemeenten hebben wel opgepakt worden nu duidelijk is geworden dat niet alleen roofinvesteerders maar ook criminele investeerders zich op de vakantieparken gestort hebben? ” De SP wil de vaste gasten veel meer rechten geven. Zij worden daarbij o.a. gesteund door vve’s van zwaar verouderde parken waar bewoners vaak al vele jaren verblijven. Vanuit ondernemersperspectief bekeken zou een ‘betere’ huurbescherming betekenen dat noodzakelijke vernieuwing en renovatie zeer sterk wordt bemoeilijkt.

85 vragen over opkopen en opknappen van vakantieparken
Minister de Jonge kreeg door de SP kamerleden Beckerman en van Nispen 85 vragen op zich afgevuurd over het recent verschenen rapport ‘Onderzoek opkopen vakantieparken’. De vragen hadden vooral betrekking op de rechten van vaste staanplaatshouders en de gevolgen van projectontwikkelingen voor de natuur.

Lees verder via pretwerk.nl

Meer leren over de omgang met bijzondere doelgroepen (arbeidsmigranten, woonwagenbewoners) en de aanpak van kwetsbare gebieden (waaronder aandachtswijken, vakantieparken, bedrijventerreinen, woonwagenlocaties en buitengebieden)? Kom naar de HCB Cursus ‘Aanpak bijzondere doelgroepen en kwetsbare gebieden 2023’ die start op 17 maart 2023 in Den Haag, georganiseerd door het Haags Congres Bureau.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *