12:28
03 oktober 2022

Hou de aandacht vast op terrorisme

In tijden dat terroristische dreiging niet zichtbaar is, lekken kennis, contacten en capaciteiten van preventie en repressie weg. Dat moet verbeteren, zodat we in tijden van dreiging op volle sterkte zijn.

Terrorisme is een complex fenomeen. De Universiteit van Utrecht schreef het rapport Gericht, gedragen en geborgd interventievermogen? Evaluatie van de nationale contraterrorisme-strategie 2011-2015. De contraterrorisme-strategie biedt een overzicht van alle maatregelen op het gebied van contraterrorisme en is erop gericht om een integrale aanpak te borgen.

Door middel van een proces- en planevaluatie hebben de onderzoekers inzichtelijk gemaakt welke bijdrage de strategie 2011-2015 heeft geleverd aan de 3 doelstellingen van terrorismebestrijding: het verminderen van het risico op aanslagen; het verminderen van vrees voor aanslagen en; het beperken van schade na aanslagen.

Lees verder via HetCCV – Hou de aandacht vast op terrorisme

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.