08:18
17 juni 2024

Hoofdlijnenakkoord: perspectief voor de jeugd moet nog vorm krijgen

Hoofdlijnenakkoord: perspectief voor de jeugd moet nog vorm krijgen

De beoogde regeringspartijen hebben hun hoofdlijnenakkoord gepubliceerd. Daarin ontbreekt een visie op onze omgang met de jeugd en toekomstige generaties. Als samenleving moeten wij zelf die visie inbrengen in de toekomstige politieke besluitvorming. Daar ziet het NJi ook voor zichzelf een belangrijke taak, door kennis in te brengen over gezond en kansrijk opgroeien.

Het regeerakkoord is vooral gericht op het nu, concludeert het SCP in zijn analyse. Het perspectief van onze jeugd, nu en in de toekomst, krijgt in het akkoord nauwelijks aandacht. We weten welke maatschappelijke problemen het perspectief van de jeugd in de weg staan. Denk aan een uitzicht op een woning voor jezelf, en sociale en economische achterstelling van groepen. Ook een vervuilde leefomgeving staat gezond en kansrijk opgroeien in de weg. Groeiende prestatiedrang en het veronachtzamen van de sociale cohesie helpen niet om de toenemende mentale klachten bij jongeren weg te nemen.

Als we niets doen, zullen toekomstige generaties deze problemen zien toenemen. De druk op de jeugdzorg zal verder toenemen. De Hervormingsagenda Jeugd, die wel wordt genoemd in het akkoord, biedt hierop vooralsnog onvoldoende antwoord.

Lees verder via nji.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *