04:03
02 oktober 2022

Hoofdlijnen begroting Veiligheid en Justitie 2018 op het gebied van veiligheid en politie

  • Het Kabinet geeft aan dat met de budgettaire intensivering die door het Kabinet in 2017 is gedaan, veilig is gesteld dat de politie kan opereren in lijn met de gestelde ambities en extra kan investeren op prioritaire thema’s als de gebiedsgebonden politiezorg, speciale interventieteams, de bestrijding van cybercrime en mensenhandel en de uitrusting van agenten. Het in 2017 ingezette beleid wordt in 2018 voortgezet en de daarvoor gereserveerde middelen op de Aanvullende post van de rijksbegroting zijn vrijgegeven en opgenomen in de begroting 2018 en de meerjarencijfers.
  • De Veiligheidsagenda 2015-2018 is voor deze begroting nog leidend. In 2018 worden met de betrokken partijen, zoals alle gezagsdragers en de politie, de landelijke prioriteiten voor de politie en de Veiligheidsagenda 2019-2022 vastgesteld.
  • De aanbevelingen uit het IBO Effectiviteit Politie worden meegenomen in de verdere ontwikkeling van een meer flexibel ingerichte politieorganisatie.
  • Het rapport van de commissie Evaluatie Politiewet 2012 (commissie Kuiken) wordt in het najaar van 2017 aangeboden aan de minister.

Lees verder via regioburgemeesters.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.