10:28
03 december 2022

Hoe toezicht helpt om het grondwater in Flevoland te beschermen

Hoe toezicht helpt om het grondwater in Flevoland te beschermen

Diep onder de grond van de Flevopolder bevinden zich miljoenen kubieke meters zoetwater. Meer dan 700.000 mensen in diverse provincies krijgen daar hun drinkwater uit. Maar hoe lang nog? De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) wijst al jaren op groeiende bedreigingen voor het grondwater. “Hopelijk komen er daardoor snel beleidsaanscherpingen.”

Wat is er nodig om de grote zoetwatervoorraad in de Flevopolder te beschermen? Eén belangrijke voorwaarde is goede regelgeving. “De provincie heeft daar al belangrijke stappen in gezet”, vertelt Bastiaan van Loon, geohydroloog-beleidsmedewerker bij OFGV. “Zo heeft ze het gebied waar die voorraad onder ligt benoemd tot ‘boringsvrije zone’. Hierdoor geldt er vanaf de A6 in Almere tot aan Zeewolde een verbod om vanaf een bepaalde diepte de bodem te doorboren, vergraven en roeren. Doel is de kleilagen te behouden die voorkomen dat grondwater weglekt en vervuild raakt.”

Lees verder via toezine.nl

Meer leren over als overheidsjurist over de Omgevingswet, Aanbestedingswet, Wob/Woo en 3 jaar werken met de AVG? Kom naar de HCB Seminarreeks ‘Juridische Update 2021’ die start op 24 september bij het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs en wordt georganiseerd door het Haags Congres Bureau.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.