06:34
07 december 2022

Hoe maak je een risicoanalyse brandveiligheid voor een zorginstelling?

Er zijn verschillende redenen waarom een zorginstelling (meer) inzicht in de brandveiligheidsrisico’s wil krijgen. Het besef dat het Bouwbesluit slechts minimale eisen stelt, in combinatie met de weinig zelfredzame bewoners van zorginstellingen en de juridische verantwoordelijkheid van de gebouweigenaar en – gebruiker, maakt van brandveiligheid in de zorg een urgent thema.

Zorginstellingen zijn verplicht om een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) uit te voeren. Deze volgt de volgende vijf stappen

  1. Inventariseren van de risico’s.
  2. Evalueren van de risico’s.
  3. Elimineren van risico’s door middel van een “plan van aanpak”.
  4. Toetsen van RI&E.
  5. RI&E in de praktijk gebruiken.

Lees verder via Brandveilig.com

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.