03:32
22 april 2024

Expired: Hoe lopen de hazen? De stand van zaken in de aanpak van dierenmishandeling en dierenverwaarlozing

Expired: Hoe lopen de hazen? De stand van zaken in de aanpak van dierenmishandeling en dierenverwaarlozing

Gezien de ontwikkelingen op het gebied van (invulling van) de dierenpolitie en wetgeving en uitvoeringsbesluiten op het vlak van de handhaving van dierenwelzijn is een belangrijke vraag die nu voor ligt: hoe lopen de hazen? In hoeverre wordt er door de partijen op het gebied van de handhaving van dierenwelzijn navolging gegeven aan de afspraken en wat moet er eventueel veranderen om de (door)werking van de gezamenlijke afspraken te optimaliseren? Ten aanzien van de noodhulp aan dieren is de vraag aan de orde hoe de samenwerking en professionalisering van de keten verder kunnen worden versterkt.
De vraagstelling in dit onderzoek luidt daarom als volgt: Wat is de (ontwikkeling in) aard en omvang van dierenmishandeling en dierenverwaarlozing en wat is de stand van zaken met betrekking tot de (samenwerking bij de) handhaving van dierenwelzijn?

Lees verder via BureauBeke/WODC – Hoe lopen de hazen?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *