12:03
08 augustus 2022

Hoe gaat het met woonwagenstandplaatsen in uw gemeente?

Hoe gaat het met woonwagenstandplaatsen in uw gemeente?

Deze maand start een inventarisatie naar woonwagenstandplaatsenbeleid in gemeenten. Voor een goed beeld van de ontwikkeling van het aantal standplaatsen en de eventuele knelpunten, is het van belang dat er gegevens zijn over alle gemeenten. De VNG en Aedes roepen hun achterban dan ook op om mee te werken.

Gemeenten en corporaties staan voor de opgave om te zorgen voor voldoende woonwagenstandplaatsen, om zo recht te doen aan de culturele identiteit die samenhangt met deze woonvorm. Dat staat in het beleidskader voor gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid, dat het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in 2018 publiceerde.

Lees verder via vng.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.