03:19
08 augustus 2022

Hoe de mens in de samenleving het uitgangspunt wordt

Wij hebben in ons boek ” perspectief op maatschappij in crisis”, op basis van literatuuronderzoek en ervaringen een onderscheid gemaakt in het leven van mensen in de grote en in de kleine wereld. De grote wereld zijn de grote structuren en spelers, zoals de maatschappij, de multinationals, de beurzen waar geld en goederen worden verhandeld, wereldwijde onderzoeksinstituten en de nationale en internationale politieke organen. Het is de wereld van de globalisering, waar we dagelijks kennis van nemen via de media, maar waarbij we ons persoonlijk doorgaans niet direct betrokken voelen. We hebben als individu het gevoel dat we op bewegingen en beslissingen in de grote wereld maar zeer beperkt invloed hebben. Sterker nog, dat we er meestal de speelbal van zijn. Soms kunnen we indirect invloed uitoefenen, via verkiezingen, via sociale netwerken, door middel van het kopen van bepaalde producten of aandelen, of door geld te geven aan ideële organisaties. Toch blijven we in zekere zin buitenstaanders. De dynamiek, spelregels en netwerken van de spelers in de grote wereld gaan aan de meesten van ons dan ook voorbij. De kleine wereld, ook wel de leefwereld genoemd, ligt direct binnen ons bereik: onze buurt, onze vereniging, onze school en onze gemeente. Hier kunnen we ons actief tonen en direct invloed uitoefenen. Velen willen zich hier persoonlijk inzetten, bijvoorbeeld als leesmoeder, bardiensten draaien bij de sportvereniging of het begeleiden van kwetsbare ouderen.

Lees verder via Raf Daenen wethouder Oirschot, docent fontys sociale studies

Willem Vermeulen psycholoog, pedagoog

Katrijn Daenen co- assistent

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.