01:03
30 maart 2023

Hoe de grote steden – ondanks de druk – hun centra leefbaar houden

Hoe de grote steden – ondanks de druk – hun centra leefbaar houden

De coronapandemie heeft ervoor gezorgd dat de Nederlandse binnensteden zich nog sneller dan gedacht moeten voorbereiden op de toekomst. BURA Urbanism en de Stec Groep deden onderzoek en adviseren gemeenten de leefbaarheid van binnensteden veilig te stellen door de greep op het vastgoed te verstevigen.

In de gemeenteraad van Utrecht vond deze week een opmerkelijk debat plaats. De Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 (RSU) stond daarin centraal. Een van de uitgangspunten van deze strategie is de verwachting dat Utrecht er in 2040 100.000 extra inwoners bij heeft. Die groei moet vooral bereikt worden door (binnen)stedelijke verdichting. De RSU werd vorig jaar aangenomen door een meerderheid van de raad en is onderdeel van het coalitieakkoord.

Lees verder via gebiedsontwikkeling.nu

Meer leren over de omgang met bijzondere doelgroepen en de aanpak van kwetsbare gebieden? Kom naar de HCB Cursus die start op 4 november in Den Haag, georganiseerd door het Haags Congres Bureau.

Meer leren van prof. dr. Jon Schilder, prof. dr. Bob Hoogenboom,  prof. dr. Janine Janssen Dr. Remco Spithoven en Hans Moors en  samen reflecteren als burgemeester op veiligheidsthema’s als cybercime, maatschappelijke onrust en ondermijning? Kom vanaf 30 september naar de HCB Collegereeks ‘Veiligheid, recht en bestuur – Burgers, bedrijven en veiligheid’ op locatie Kasteel Hernen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *