05:16
30 september 2022

High impact crimes profielen van plegers en kansen voor de aanpak

Vermogensdelicten met een geweldscomponent gelden als high impact crimes (HIC). Naast aandacht voor het slachtoffer en preventie in de vorm van publiek-private samenwerking, vormen een informatiegestuurde aanpak en versterking van heterdaadkracht de hoofdlijnen van de aanpak van
HIC. Dit maakt kennis over het daderprofiel van HIC-plegers en hun modus operandi belangrijk. Deze aspecten komen in dit artikel aan bod. Vermogensdelicten met een geweldscomponent staan ook wel bekend als zogenaamde GWOS-feiten: gewelddadige woninginbraken, overvallen en straatroven. Deze feiten staan ook wel bekend als HIC-feiten. Meer recent is de term ‘nieuwe veelpleger’ gemunt om personen die zich (herhaaldelijk) schuldig maken aan GWOS-feiten te duiden. Deze term is vanaf 2010 in zwang gekomen en suggereert dat sprake is van een generatie veelplegers die op specifieke kenmerken verschilt van de tot dan toe bekende veelplegers. Verkennend onderzoek laat zien dat deze groep inderdaad
verschilt op demografisch vlak, het type delicten, de wijze waarop deze worden gepleegd en achterliggende psychosociale problematiek. Veelplegers in het begin van de 21ste eeuw bestonden met name uit volwassen (autochtone) mannen die (kleine) vermogenscriminaliteit plegen om in hun verslaving.

Lees  verder via BureauBeke –  High impact crimes profielen van plegers en kansen voor de aanpak

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.